અમારો સંપર્ક કરો

Hebei Xuxiang Bicycle Co. Ltd.

ઓફિસ ટેલિફોન: 0086-(0)319-5230630
સરનામું: Dongpu ગામ Fengjiazhai ટાઉન, Guangzong કાઉન્ટી, Xingtai શહેર, Hebei પ્રાંત, ચીન

સંપર્ક: ફ્રેન્ક

સંપર્ક: ગ્રેસ

સંપર્ક: કેસિયા

ટેલિફોન: +86-152 2681 1625

ટેલિફોન: +86-152 2684 3360

ટેલિફોન: +86-152 2681 1217

ઈમેલ: chaoyi1@hbcybicycle.com

ઈમેલ: chaoyi2@hbcybicycle.com

ઈમેલ: chaoyi4@hbcybicycle.com

Whatsapp: +86-152 2681 1625

Whatsapp: +86-152 2684 3360

Whatsapp: +86-152 2681 1217

વેચેટ: +86-152 2681 1625

વીચેટ: +86-152 2684 3360

વીચેટ: +86-152 2681 1217

QQ: 162177138

QQ: 1922907165

QQ: 2659684185

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો